Nordiska Ögondagarna 2024

 

Varmt välkommen till Riksföreningen för ögonsjukvårds nordiska konferens ”Nordiska Ögondagarna 2024”. Konferensen äger rum på Clarion Hotel & Congress Malmö Live i Malmö den 22-24 maj 2024. Minglet 22 maj kommer i år att hållas på Malmö Rådhus.

Utställningsområdet är placerat i anslutning till föreläsningssalen. Samtliga pauser kommer att ske i utställningsområdet.

Konferensen webbsida:
Nordic congress for Ophthalmic nurses 2024 | Svensk sjuksköterskeförening (swenurse.se)

Anläggning

Clarion Hotel & Congress Malmö Live
Dag Hammarskjölds torg 4
211 18 Malmö

Webbsida: clarionlive.se

Utställningstider

Onsdag 22 maj
17.00 Endast registrering
18.00 Mingel på Malmö Rådhus

Torsdag 23 maj
07.45 – 16.00

Fredag 24 maj
08.30 – 14.00

Hålltider

Inflyttning:
Onsdag 22 maj, 13.00 – 17.00

Utflyttning:
Fredag 24 maj, 14.00 – 17.00

Program

Följ länken för att ladda ner programmet: Nordic Congress Program 2024.pdf (swenurse.se)

Utställningsplatser

(Uppdateras kontinuerligt)

1-2. Santen
3-4. Medicolle
5. SJJ Solutions BV
6. Årgus medicinteknik AB
7. CONSOL
8. Vision4Kids ApS
9-13. Topcon Scandinavia
14. AbbVie AB
15-16. Lumibird Medical Nordics
17,19,21. Roche AB
18. Horus Pharma Nordic AB
20,22. Théa Nordic AB
23,25. Medilens Nordic
24. Innz Medical AB
26. Alcon Nordic A/s
27,29. Rini Ergoteknik ab
28,30,32. Carl Zeiss AB
31. JJSV Norden AB
33-34. Bausch + Lomb Nordic
35. Bayer AB
40. CODAN TRIPLUS AB
41. Preisler Instrument AB

Lediga platser: 36-39, 42-45

Följ länken för att ladda ner skissen över utställningsområdet: Nordiska Ögondagarna utställning (PDF)

Pratisk information

Beställningar till montern

I den beställda montern ingår endast golvytan. Elanslutning, bord, stolar, TV-skärm, osv. beställs via:
Malmö Mäss-Service AB
Webbsida: 2024-05-22 Ögondagarna (mass-service.se)
Kontakt: Natalie Alexandersson
Tel. 076-525 70 22
E-post: natalie@mass-service.se
Beställningarna ska vara gjorda senast den 29 april

Monterbyggnation

Maxhöjden för monter är 2,5 meter. Denna höjd får ej överskridas.

Utställare får under inga omständigheter fästa (spika, tejpa, limma, hänga etc.) skyltar, belysning eller annan utrustning i golv, väggar, tak eller övriga installationer.

Material som används av utställaren ska vara Brandgodkänt för användning på mässor och offentliga lokaler.

Försäkring och lämnat gods

Varje utställare ansvarar för att teckna en giltig försäkring som täcker personskador samt skador eller förlust av material. Lämna inga värdesaker i montern. Området är inte bevakat.

Varken Riksföreningen för ögonsjukvård, Akademikonferens, Malmö Mass-Service AB eller Clarion Hotel & Congress Malmö Live ansvarar för att kvarlämnat material avhämtas.

Godstransport

Leverans till Clarion Hotel & Congress Malmö Live på onsdag 22 maj 2024

Mindre paket kan skickas till:
Clarion Hotel & Congress Malmö Live
Att: Konferensreceptionen
Dag Hammarskjölds torg 4
211 18 Malmö
Tel: 072 568 67 74

Större paket/pallar som är i behov att lastas av via lastkaj skickas till:
Malmö Live Lastkajen
Att: Konferensreceptionen
Beringsgatan 1-3
211 18 Malmö
Tel: 072 568 67 74

OBS! Märk försändelsen med Clarion Malmö Live, Emma Jeppsson – Nordiska Ögondagarna 2024 och vilket företag den kommer ifrån.

Clarion Hotel & Congress Malmö Live kommer inte att ta emot gods före den 21 maj 2024.

Observera att det inte finns några P-platser utanför Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Det finns enbart plats för lastning och lossning av gods.
Under inflyttningen kan mindre gods tas in genom huvudentrén och ner via rulltrappan till
utställningen.

Leveranser kan skickas till Malmö Mäss-Service AB mellan 17-21 maj 2024 på följande adress:

Malmö Mäss-Service AB
Lockarpsvägen 10
238 41 Oxie
Kostnad tillkommer.

För att leveranser ska komma fram till Clarion Hotel & Congress Malmö Live eller till Malmö Mäss-Service var vänliga märka varje paket med:
Nordiska Ögondagarna 2024
Företagets namn med kontaktperson och mobilnummer

Hämtning

Utställarna ordnar själva leveranstransporten tillbaka. Notera att allt gods ska vara avhämtat från Clarion Hotel & Congress Malmö Live senast kl.17.00 på fredag 24 maj 2024. Observera att kostnader tillkommer om Malmö Mäss-Service måste hantera transporten. I det fallet sker upphämtning på Malmö Mäss-Service lager i Lockarp senast 29 maj (se adress ovan). Clarion Hotel & Congress Malmö Live ansvarar ej för att ordna leveranstransport av kvarlämnade paket.

Tomgods

Vi har bokat en förrådslokal, Live 11, åt utställarna med enbart små paket.
För monterbyggare måste all tomgods vara borttransporterad under utställningstiden. Var vänlig ta kontakt med Mamlö-Mäss Service AB för hjälp med hantering av tomgods.

Utställarrepresentanter

Anmälan av fria platser samt för anmälan av extra utställarrepresentanter görs här: https://registration.invajo.com/089b5fa8-f074-4c2d-85a6-32515101ff75

Om ni har bokat:
4-8 kvm – kan ni anmäla 1 fri representant
12-16 kvm – kan ni anmäla 2 fria representanter
20 kvm – kan ni anmäla 3 fria representanter

Vid anmälan av utställarrepresentant bokas även deltagande i måltider inklusive mottagning som ingår i avgiften, och konferensmiddag den 23 maj.

Extra utställarrepresentant har en rabatterad deltagaravgift på 3 000 kr exkl. moms.

Deltagande i konferensmiddag den 23 maj 2024 kostar 900 kr exkl. moms per person.

Avgifter

Den totala ytan för utställningsplatsen kan vara mellan minst 4 och max 20 kvadratmeter.
Avgiften inkluderar endast golvyta. All annan utrustning och möblering medtas av er själva, eller beställs från vår partner, Malmö Mäss-Service AB.
Följande utställningspaket erbjuds (priser nedan är i svenska kronor exkl. moms):

4 kvm inkl. 1 person som får lunch, kaffe och välkomstmingel – 15 000 kr
8 kvm inkl. 1 person som får lunch, kaffe och välkomstmingel – 30 000 kr
12 kvm inkl. 2 personer som får lunch, kaffe och välkomstmingel – 45 000 kr
16 kvm inkl. 2 personer som får lunch, kaffe och välkomstmingel – 60 000 kr
20 kvm inkl. 3 person som får lunch, kaffe och välkomstmingel – 75 000 kr

 

Bokningsvillkor

Avgiften betalas mot faktura eller kort.
Fakturan har 30 dagars betaltid från faktureringstillfället. Sker inte betalning i tid kommer vald utställningsplatsen att ställas till förfogande för andra företag.

 

Avbokningsvillkor

Vid avbokning fram till och med den 22 april 2024 återbetalas avgiften minus 30 % i avbokningsavgift.
Efter detta datum kan tyvärr ingen återbetalning ske.

Konferenssekretariat

Akademikonferens – universitet i samverkan: Karolinska Institutet, SLU, Stockholms universitet och Uppsala universitet
Tel: 018 67 10 03
E-post: ogondagarna@akademikonferens.se

Montermöblering och leveransfrågor

Malmö Mäss-Service AB
Webbsida: 2024-05-22 Ögondagarna (mass-service.se)
Kontakt: Natalie Alexandersson
Tel. 076-525 70 22
E-post: natalie@mass-service.se
Beställningarna ska vara gjorda senast den 29 april

 

 

 

Logga
AK

Våra huvudmän

ISO-certifierade

Kontakt

Tel: +46 18 67 10 03

E-post: info@akademikonferens.se

 

Akademikonferens - Universitet i samverkan: Karolinska Institutet, SLU, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Org. nummer: 202100-2817

Integritetspolicy Om webbplatsen