Vad vi gör

Vi hjälper dig genom hela processen – från projektplanering, marknadsföring, budgetering och proceedings till sponsorsökning, deltagaradministration och redovisning, bland mycket annat.

Stöd genom hela processen

Akademikonferens kan avlasta dig och din institution med det administrativa och praktiska kring konferensen. Vi hjälper dig genom hela processen, från projektplanering, marknadsföring, budgetering och proceedings till sponsorsökning, deltagaradministration och redovisning, bland mycket annat. Vi vill ge dig de bästa förutsättningarna för att lyckas med dina mål. Se oss som en naturlig samarbetspartner.

Styrka och stabilitet

Akademikonferens har verkat sedan 1988 och har idag 17 anställda. Vi har resurser att genomföra små och stora arrangemang. Vi är specialister och kan allt om konferenser och evenemang. Vi har under åren genomfört över 1500 konferenser. Vi utbildar oss kontinuerligt och är med i MPI (Meetings Professional International), ICCA (International Congress and Convention Association), och initiativtagare och medlemmar i Mötesakademin för Sveriges universitet och högskolor.

Kunskap om universitetens värden

Vi har kunskap om universitetens värden och lång erfarenhet av både vetenskapliga möten och de krav och förutsättningar som kännetecknar den akademiska världen. Det ger dig en kortare startsträcka till en genomtänkt plan och optimala resultat. Vi verkar för Karolinska Institutets, SLU:s och Uppsala universitets intressen. Dessutom tar vi ansvar för att just din konferens kommer med i nödvändiga kalendarier och är med i den statistik och dokumentation som universitetet behöver för utveckling av verksamheten.

Fritt från upphandling

Eftersom vi är en intern enhet slipper du upphandling och får tillgång till vårt omfattande kontaktnät.

Inga utlägg

Under hela processen står vi för alla utlägg fram till att konferensen är genomförd. Vi står för kostnaderna för marknadsföring och all administration och sköter konferenskontot tills det är dags att redovisa resultatet till dig.

Kontroll över ekonomin

Vi hjälper dig med genomtänkt och hållbar budgetering och bistår i finansieringsplanering och sponsorbearbetning. Alla kostnader och intäkter samlas på ett och samma ställe, ett eget konto för varje konferens. Du har hela tiden kontroll över det ekonomiska läget, utan att behöva blanda konferensens ekonomi i institutionens. Vi håller dig uppdaterad och du slipper svåra beslut under arbetets gång.

Den allra senaste tekniken

Vi arbetar med de modernaste verktygen och leder utvecklingen. Deltagaradministrationen sköts Internetbaserat i en säker databas. Kommunikationen kan ske dygnet runt var som helst i världen.

Egen access i vårt system

Som vår uppdragsgivare får du en egen access till vår databas och kan i realtid följa anmälningsläget, kolla inkomna abstracts och kommunicera med föreläsarna och deltagarna. Om du vill alltså.

 

 

Certifierade enligt miljöstandarden ISO 14001

Miljöcertifieringen innebär att vi arbetar systematiskt med att ständigt utveckla vårt arbetssätt, våra processer och leverantörsval för att minska konferensernas miljöpåverkan.

AK

Våra huvudmän

ISO-certifierade

Kontakt

Tel: +46 18 67 10 03

E-post: info@akademikonferens.se

 

Akademikonferens - Universitet i samverkan: Karolinska Institutet, SLU, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Org. nummer: 202100-2817

Integritetspolicy Om webbplatsen